2LW Ontwikkeldag Windesheim

Tijdens de 2LW Ontwikkeldag op 9 april is er hard gewerkt, veel uitgewisseld, gepraat en onderzocht. Om met elkaar verder te bouwen aan een gezamenlijke leerlijn is het belangrijk om tijd te nemen voor gesprek en uitwisseling: hoe ziet ieders praktijk eruit? En welke beelden hebben we bij termen als ‘flexibiliseren’, ‘eigen leerroute’ en ‘begeleiden en afronden binnen grote EvE’s’? 
De ochtend van de ontwikkeldag stond daarom in het teken van ontmoeten en de tijd voor inhoudelijk gesprekken. ’s Middags gingen we kalibreren (WPL en ONDV) en was het PSO-overleg.
Van alle onderdelen lees je in deze special een samenvatting. Klik op een link om snel naar het betreffende onderdeel te gaan:
Ochtendprogramma
Inleiding invoering generieke leerlijn
Gespreksronde Doelgroepen
Gespreksronde Begeleiden en afronden
Gespreksronde Leeruitkomsten
Middagprogramma
Kalibreren:
WerkpleklerenKalibreren:
Onderzoekend vermogen
PSO