De pijlers van Noordermarke

Nieuwsgierigheid

Beweging

Samenspel

Ons denken en doen is gebouwd op drie pijlers:

We zijn nieuwsgierig: we onderzoeken wat we doen en wat het effect daarvan is. We kijken om ons heen en stellen onszelf en elkaar voortdurend de vraag hoe we onze studenten en leerlingen optimaal kunnen laten leren.

Zo blijven we in beweging: we leren een leven lang, laten ons aangenaam verrassen door veranderingen en verschillen. Daar kunnen we op inspelen, doordat we onszelf, de leerlingen en elkaar blijven zien en inspireren.

Dat doen we samen: we verbinden ons met elkaar en met onze leerlingen. We werken en leren samen met plezier.

 

Ons beroepsbeeld

Als je binnen opleidingsschool Noordermarke bent opgeleid ben je pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk bekwaam. Je hebt oog voor de leerlingen: je ziet hoe en wat ze leren, je merkt op waar ze behoefte aan hebben. Je hebt ervaring opgedaan in verschillende beroepspraktijken en je hebt je binnen die verschillende contexten breed kunnen oriënteren op het beroep van docent. Je weet voor jouw specifieke vakgebied wat leerlingen moeten, kunnen en willen leren en hoe dat het beste kan gebeuren. Jij kunt dat leerproces begeleiden als expert. Daarbij zie en leg je verbanden met andere vakken, met beroepen en met de maatschappij.

 Je hebt een onderzoekende houding en durft kritisch te zijn, vragen te stellen en fouten te maken. Je bent je ervan bewust dat er verschillen zijn en weet daarop in te spelen. Hierbij weet je praktijk en theorie met elkaar te verbinden in je pedagogisch en didactisch handelen.

 Je staat stil om te reflecteren, maar stilstand is voor jou geen optie: ook na het behalen van je diploma blijf je werken aan je eigen professionele groei en de ontwikkelingen binnen je vak. Je weet leerlingen, maar ook je collega’s, uit te dagen en te inspireren.

 Jouw leren en werken vindt plaats in interactie met anderen. Je legt makkelijk contact en werkt constructief samen. Je straalt uit dat je plezier hebt in je werk en weet anderen hierdoor te motiveren om tot duurzaam leren te komen.

Presentatie voor de beoordelingsgerichte peerreview 2023

Hoe onze visie er in de praktijk uitziet laat deze film (uit 2021) zien:

Heeft u vragen?

Vragen zijn er om te beantwoorden. Daarom kunt u altijd contact opnemen met opleidingsschool Noordermarke!

Nieuwsgierigheid

''Sta open voor wat "anders" is.''
- De Werkplekbegeleider
''Hoe maak je indruk en laat je een indruk achter om de leerlingen nieuwsgierig te maken en te houden.''
- De Werkplekbegeleider
"Een onderzoekende houding is voorwaarde voor leren, zowel bij leerlingen als bij professionals. Wil je groeien, dan moet je willen onderzoeken."
- De Werkplekbegeleider
"Meelopen met een klas, bij meer docenten in de klas te kijken, leert je verschillen te zien hoe je vorm kunt geven aan het onderwijs."
- De Schoolopleider
"Wat maakt dat deze leerling zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt? Wat maakt dat is daar zo op reageer?"
- De Werkplekbegeleider
''De vraag ''waar word je blij van / ben je trots op'' toont interesse en geeft een mooie start voor een gesprek.''
- De Instituutsopleider
"Onderzoek hoe jij als student een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van het onderwijs."
- De Schoolopleider
''De vraag 'waarom?' stel ik vaak. Hiermee probeer ik bij de student kritische (zelf)reflectie en bewustwording tot stand te brengen.''
- De Werkplekbegeleider
''Kritisch zijn. Kleine stapjes zetten, vraagverheldering. Het erkennen van onzekerheid en beperktheid van conclusies''
- De Instituutsopleider
"Verschillen zien tussen leerlingen is een volgende stap."
- De Schoolopleider
Erken verschillen, handel hierna.
- De Werkplekbegeleider
"intervisie" tijdens de koffiepauze: dit gebeurt er bij mij. waarom? hoe pakken jullie (collega's) dat aan?
- De Werkplekbegeleider

Beweging

"Geniet van succes, maar blijf kritisch: dat je les kalm verliep, wil bijvoorbeeld niet zeggen dat de leerlingen veel leerden."
- De Instituutsopleider
"Aansluiten bij de actualiteit, bij de leerling van nu is nodig. Stilstaan is geen optie."
- De Werkplekbegeleider
"Ontwikkel een eigen visie op je vak, los van wat MOET. Wat wil jij?"
- De Schoolopleider
"Door studenten te zien ontwikkelen krijg je een spiegel op jezelf."
- De Werkplekbegeleider
"Practice what you preach: ik vraag studenten om feedback op mijn begeleiden/handelen"
- De Instituutsopleider
"Deel de mooie (les)ervaringen en laat zien waar je mee bezig bent."
- De Schoolopleider
"Laat je inspireren door goede voorbeelden. Bewondering geeft energie om te leren. Als werkplekbegeleider ''model'' je."
- De Instituutsopleider
"In het gesprek over de leerdoelen vragen we: wanneer ben je tevreden? En ook: Wanneer ben je trots?"
- De Instituutsopleider
"Een visie ontwikkel je niet zomaar, maar je moet wel ergens beginnen. Veel kijken, praten, uitproberen en lezen."
- De Schoolopleider
"De tijd en de ontwikkelingen van deze (snelle) tijd in de lessen en informatie toepassen."
- De Werkplekbegeleider
"Durf risico te nemen."
- De Werkplekbegeleider
"Kijk naar de verschillende niveaus binnen het onderwijs en ervaar deze!"
- De Werkplekbegeleider
Leerdoelen opstellen en toekomstplannen vastleggen. Waar sta je en waar wil je naartoe? Wat kun je?
- De Werkplekbegeleider
Vraag een collega of je een les mag bezoeken of vraag of ze jouw les kunnen komen bezoeken. Evalueer dit en blijf doelen stellen.
- De Werkplekbegeleider

Samenspel

"Leren in het onderwijscafé. Met leuke en hilarische werkvormen."
- De Schoolopleider
"Tijd nemen voor de student en samen nadenken/ samenwerken aan komende lessen."
- De Werkplekbegeleider
"In de groep studenten wordt veel gedeeld, We bemoedigen en bevragen elkaar."
- De Instituutsopleider
"Contact maken is de basis. Met iedereen van onze steen van spelers en niet te vergeten de leerlingen"
- De Schoolopleider
"Terugkoppeling naar de werkplekbegeleider van wat studenten hebben gezien tijdens observaties. Werkplekbegeleiders vragen daar bijna altijd om"
- De Schoolopleider
"Ontdekken dat je je jas mag ophangen aan de kapstok tussen de jassen van de docenten 😉"
- De Schoolopleider
"Lachen om 'fouten'/missers ipv er bang voor te zijn. Zonder fouten geen leerproces en ontwikkeling."
- De Werkplekbegeleider
"Ik investeer in het leren kennen van de studenten: zonder relatie geen prestatie"
- De Instituutsopleider
"Hoe maak je als student contact met de leerlingen. Hoe leer je ze kennen?"
- De Werkplekbegeleider
"Samen met andere WPL begeleiders praten/ intervisie bijeenkomsten"
- De Werkplekbegeleider
Team: waar liggen gezamenlijke krachten? Waar liggen talenten? Hoe kunnen we elkaar versterken?
- De Werkplekbegeleider
Een docent die zonder plezier voor de klas staat kan beter stoppen.
- De Werkplekbegeleider