Wij leiden je op tot de beste docent die jij kunt zijn.

Ons beroepsbeeld vatten we samen in De pijlers van Noordermarke:

Nieuwsgierigheid

Beweging

Samenspel

Onze visie:

We leiden je op tot een startbekwame docent. We willen graag dat je je breed oriënteert en inzet in de gehele beroepspraktijk en daartoe vinden we het belangrijk dat je ervaring opdoet in verschillende praktijken en scholen. We willen docenten opleiden die hart hebben voor de leerlingen en inspirerend en betekenisvol onderwijs kunnen verzorgen op maat voor iedere leerling. Daarbij is het belangrijk dat je als docent goed kan samenwerken en een bijdrage kan leveren aan goed onderwijs. Je dient bij dit alles theorie en praktijk aan elkaar te verbinden. Een startbekwame docent behoort daarnaast een kritische, leerbare en onderzoekende houding te hebben die erop gericht is om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen.

Presentatie voor de beoordelingsgerichte peerreview 2023

Hoe onze visie er in de praktijk uitziet laat deze film (uit 2021) zien:

Heeft u vragen?

Vragen zijn er om te beantwoorden. Daarom kunt u altijd contact opnemen met opleidingsschool Noordermarke!

Het gesprek over hoe en waartoe we willen opleiden wordt op dit moment in verschillende bijeenkomsten binnen Noordermarke gevoerd. Op deze website lees je uitspraken van begeleiders waarin zij betekenis hebben gegeven aan de Pijlers van Noordermarke.

Nieuwsgierigheid

''Sta open voor wat "anders" is.''
- De Werkplekbegeleider
''Hoe maak je indruk en laat je een indruk achter om de leerlingen nieuwsgierig te maken en te houden.''
- De Werkplekbegeleider
"Een onderzoekende houding is voorwaarde voor leren, zowel bij leerlingen als bij professionals. Wil je groeien, dan moet je willen onderzoeken."
- De Werkplekbegeleider
"Meelopen met een klas, bij meer docenten in de klas te kijken, leert je verschillen te zien hoe je vorm kunt geven aan het onderwijs."
- De Schoolopleider
"Wat maakt dat deze leerling zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt? Wat maakt dat is daar zo op reageer?"
- De Werkplekbegeleider
''De vraag ''waar word je blij van / ben je trots op'' toont interesse en geeft een mooie start voor een gesprek.''
- De Instituutsopleider
"Onderzoek hoe jij als student een bijdrage kunt leveren aan het verbeteren van het onderwijs."
- De Schoolopleider
''De vraag 'waarom?' stel ik vaak. Hiermee probeer ik bij de student kritische (zelf)reflectie en bewustwording tot stand te brengen.''
- De Werkplekbegeleider
''Kritisch zijn. Kleine stapjes zetten, vraagverheldering. Het erkennen van onzekerheid en beperktheid van conclusies''
- De Instituutsopleider
"Verschillen zien tussen leerlingen is een volgende stap."
- De Schoolopleider
Erken verschillen, handel hierna.
- De Werkplekbegeleider
"intervisie" tijdens de koffiepauze: dit gebeurt er bij mij. waarom? hoe pakken jullie (collega's) dat aan?
- De Werkplekbegeleider

Beweging

"Geniet van succes, maar blijf kritisch: dat je les kalm verliep, wil bijvoorbeeld niet zeggen dat de leerlingen veel leerden."
- De Instituutsopleider
"Aansluiten bij de actualiteit, bij de leerling van nu is nodig. Stilstaan is geen optie."
- De Werkplekbegeleider
"Ontwikkel een eigen visie op je vak, los van wat MOET. Wat wil jij?"
- De Schoolopleider
"Door studenten te zien ontwikkelen krijg je een spiegel op jezelf."
- De Werkplekbegeleider
"Practice what you preach: ik vraag studenten om feedback op mijn begeleiden/handelen"
- De Instituutsopleider
"Deel de mooie (les)ervaringen en laat zien waar je mee bezig bent."
- De Schoolopleider
"Laat je inspireren door goede voorbeelden. Bewondering geeft energie om te leren. Als werkplekbegeleider ''model'' je."
- De Instituutsopleider
"In het gesprek over de leerdoelen vragen we: wanneer ben je tevreden? En ook: Wanneer ben je trots?"
- De Instituutsopleider
"Een visie ontwikkel je niet zomaar, maar je moet wel ergens beginnen. Veel kijken, praten, uitproberen en lezen."
- De Schoolopleider
"De tijd en de ontwikkelingen van deze (snelle) tijd in de lessen en informatie toepassen."
- De Werkplekbegeleider
"Durf risico te nemen."
- De Werkplekbegeleider
"Kijk naar de verschillende niveaus binnen het onderwijs en ervaar deze!"
- De Werkplekbegeleider
Leerdoelen opstellen en toekomstplannen vastleggen. Waar sta je en waar wil je naartoe? Wat kun je?
- De Werkplekbegeleider
Vraag een collega of je een les mag bezoeken of vraag of ze jouw les kunnen komen bezoeken. Evalueer dit en blijf doelen stellen.
- De Werkplekbegeleider

Samenspel

"Leren in het onderwijscafé. Met leuke en hilarische werkvormen."
- De Schoolopleider
"Tijd nemen voor de student en samen nadenken/ samenwerken aan komende lessen."
- De Werkplekbegeleider
"In de groep studenten wordt veel gedeeld, We bemoedigen en bevragen elkaar."
- De Instituutsopleider
"Contact maken is de basis. Met iedereen van onze steen van spelers en niet te vergeten de leerlingen"
- De Schoolopleider
"Terugkoppeling naar de werkplekbegeleider van wat studenten hebben gezien tijdens observaties. Werkplekbegeleiders vragen daar bijna altijd om"
- De Schoolopleider
"Ontdekken dat je je jas mag ophangen aan de kapstok tussen de jassen van de docenten 😉"
- De Schoolopleider
"Lachen om 'fouten'/missers ipv er bang voor te zijn. Zonder fouten geen leerproces en ontwikkeling."
- De Werkplekbegeleider
"Ik investeer in het leren kennen van de studenten: zonder relatie geen prestatie"
- De Instituutsopleider
"Hoe maak je als student contact met de leerlingen. Hoe leer je ze kennen?"
- De Werkplekbegeleider
"Samen met andere WPL begeleiders praten/ intervisie bijeenkomsten"
- De Werkplekbegeleider
Team: waar liggen gezamenlijke krachten? Waar liggen talenten? Hoe kunnen we elkaar versterken?
- De Werkplekbegeleider
Een docent die zonder plezier voor de klas staat kan beter stoppen.
- De Werkplekbegeleider